ഇടയനും ആടുകളും - ജോസ് കണ്ടത്തില്‍| Idayanum Aadukalum(Malayalam) |Jose Kandathil

October 19, 2018
00:0000:00

Presentation by Jose Kandathil on the topic ഇടയനും ആടുകളും (Itayanum Atukalum - Malayalam) on 12th August 2018 at Home Town Hall, Changanassery.

Organised by esSENSE Global Kottayam
Camera & Editing: Hari Mukhathala

Website: http://essenseglobal.com/

രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ - Ravichandran C | Rajyathinte Avakashikal (Malayalam) | PROVA 2018

October 18, 2018
00:0000:00

Presentation by Ravichandran C on the topic രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ (Rajyathinte Avakashikal - Malayalam) on Day Month 2018 at Hassan Marikar Hall, Thiruvananthapuram.

Organised by esSENSE Global Thiruvananthapuram
Camera & Editing: Hari Mukhathala

Website: http://essenseglobal.com/

Saffron Mornings - Manuja Mythri | Prova18 - TVM

September 20, 2018
00:0000:00

Seminar Presentation: Saffron Mornings - RSS ന് ഒരു ആമുഖം
Presented by: Manuja Mythri
Event: Prova 2018

Organised by esSENSE Global Thiruvananthapuram.
Camera & Editing: Hari Mukhathala

സ്‌ക്കാന്‍ഡിനേവിയയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് ? - ഗായത്രി സുരേഷ്ബാബു - രവിചന്ദ്രൻ സി

September 6, 2018
00:0000:00

Article - സ്‌ക്കാന്‍ഡിനേവിയയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് ?
ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത്: Ravichandran C
ശബ്ദം നൽികിയത്: Gayathri Suresh

Article in Text Format: http://http://essenseglobal.com/malayalam-articles/scandinaviyayil/

ടാഗോര്‍ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചതാരെ ? - ശബ്ദം: Gayathri Suresh ലേഖനം: Ravichandran C

September 3, 2018
00:0000:00

Article - ടാഗോര്‍ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചതാരെ ?
ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത്: Ravichandran C
ശബ്ദം നൽികിയത്: Gayathri Suresh

Article in Text Format: http://essenseglobal.com/malayalam-articles/tagore-prakeerthichathare/

മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവര്‍ - Ravichandran C @ East Ham, London

August 21, 2018
00:0000:00

മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവര്‍ - Ravichandran C @ East Ham, London

Presentation by Ravichandran C at East Ham Trinity Centre, East Avenue, London on 26 May 2018. Program organised by esSENSE London.

നിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്‍റെ മൂക്ക് - Ravichandran C

August 17, 2018
00:0000:00

നിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്‍റെ മൂക്ക് - Ravichandran C

Presentation by Ravichandran C at Jinachandran Auditorium , Kalpetta, Wayanad on 30/04/2018. Program organised by esSENSE Wayanad.

കുമ്പസാരം എന്ന വാരിക്കുഴി By Linton Thomas

August 9, 2018
00:0000:00

കുമ്പസാരം എന്ന വാരിക്കുഴി By Linton Thomas

The christian’s ticket out of hell is dissected in this informative presentation by Linton Thomas. If you have a family that goes to confession, please do yourselves a favour and watch this talk. A royal commission is considered to be Australia’s highest form of formal inquiry. The commission into child sexual abuse discovered that abuse took place most commonly in religious institutions (reported by 58.1% of survivors). The commission recommended that child sexual abuse disclosed during a religious confession should be reported. But the church is fiercely fighting this reform and once again, decided to be on the wrong side of history. Presentation was conducted by esSSENSE Melbourne on 23/07/2018 @ Chambly Hall Camberwell, Melbourne.

ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ആത്മസങ്കല്‍പ്പം - Ravichandran C

August 7, 2018
00:0000:00

ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ആത്മസങ്കല്‍പ്പം - Ravichandran C

Presentation by Ravichandran C. at Govt. Sanskrit College, Palayam, Thiruvananthapuram on 17/11/2017. Program Conducted by Govt Sanskrit College, Trivandram as a part of two day national seminar on ' The Politics of Cultural representation in literature'.

ഗുപ്തം | ILLUMINATI - Ravichandran C.

July 27, 2018
00:0000:00

Presentation by Ravichandran C. on the topic ' ILLUMINATI' at the one-day seminar Hawking 18' organised by esSENSE Kozhikode at the Hotel Alakapuri Auditorium , MM Ali Road, Kozhikode on April 29th, 2018.

Organizer: esSENSE Kozhikode
Camera & Editing: Ajesh Kumar

Podcast(Audio Only): podcast.esSENSEGlobal.com
Web Magazine: esSENSEGlobal.com

Facebook Page: https://www.facebook.com/essenseglobal
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/esSENSEGlobal